Hình ảnh hoạt động

Thông kê truy cập

Đang online :937 Tổng số lượt : 69565

Đánh giá tác động

Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM
Quá trình thực hiện lập báo cáo ĐTM có thể tóm tắt như hình dưới đây:
 Như quý khách có thể thấy, thời gian thực hiện báo cáo ĐTM tính từ thời điểm ký hợp đồng tới ngày nhận quyết định phê duyệt ĐTM là 2 tháng. Cúp pha lê
EIA steps , Prepare Environmental Impact Assessment , EIA step
Phản hồi (0)
Hiển thị 0 trong  0 phản hồi  


Viết phản hồi