Hình ảnh hoạt động

Thông kê truy cập

Đang online :913 Tổng số lượt : 69541

Giới thiệu chung

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng

      Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng (ECD) là một tổ chức phi Chính phủ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sinh thái, môi trường và phát triển cộng đồng, được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp Giấy Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số 119 ĐK/KH&CN cấp lần 1 ngày 24/5/2004, cấp lần 2 ngày 24/5/2009.

 

     

 Trung tâm ECD hoạt động theo phương thức tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có trình độ chuyên môn cao về sinh thái, môi trường, phát triển cộng đồng, luật pháp, kinh tế, tài chính và khoa học, công nghệ nhằm phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
      Trung tâm đã chủ trì thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực quản lý môi trường và khoa học công nghệ cho các đơn vị chủ đầu tư như Bộ Tài nguyên Môi trường, các Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh và rất nhiều các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

      Hiện nay, ngoài nguồn nhân lực làm việc chính nhiệm và kiêm nhiệm, Trung tâm có Ban cố vấn để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và hợp tác về khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế. 

       Hiện Trung tâm đang có hoạt động hợp tác với Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (KENTECH) của Hàn Quốc, công ty BooKang Tech.  Đây là một trong các Trung tâm của Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý môi trường đặc biệt là nước thải các ngành công nghiệp, nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị và dân cư. Với mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế là nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quản lý môi trường giữa Trung tâm với các đối tác quốc tế. Đồng thời thông qua hoạt động hợp tác quốc tế sẽ nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cơ bản trong quan hệ quốc tế cho cán bộ của Trung tâm. Cúp vinh danh
          Tới nay, với kinh nghiệm gần 15 năm hoạt động, các cán bộ của Trung tâm đã khẳng định được mình với khách hàng bằng năng lực và trình độ thực sự của mình. Các sản phẩm dịch vụ đã được các đối tác đánh giá cao. 
         Trung tâm hy vọng rằng, với mục tiêu và định hướng phát triển đúng đắn, trong tương lai không xa, Trung tâm sẽ trở thành một tổ chức vững mạnh để hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Trung tâm luôn sẵn sàng hợp tác với mọi đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực môi trường để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam.

 

Introduction ECD